• அடுத்த பொலிஸ்  மா அதிபர் யார்?

    2016-01-06 08:09:55

    எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் 12 ஆம் திகதி வெற்றிடமாகவுள்ள பொலிஸ் மா அதிபர் பதவிக்கு பொலிஸ் யார் நியமிக்கப்படுவார் என்ற கேள்வ...

  • பதவி பறிப்போனது

    2015-12-29 17:24:29

    மேல் மாகாண சுகாதார அமைச்சராக மேல் மாகாண முதலமைச்சர் இசுறு தேவபிரிய இன்று பதவி பிரமாணம் செய்துகொண்டுள்ளார்.