• நித்தவளை தேர்த்திருவிழா

    2018-07-06 18:24:11

    வரலாற்று சிறப்புமிக்க கண்டி நித்தவளை அருள்மிகு ஶ்ரீ முத்துமாரி அம்மன் கோவில் வருடாந்த தேர்த்திருவிழா இடம்பெற்றது.