• நாய்க்கு மரண தண்டனை..!

    2017-05-19 21:26:26

    ​​குழந்தையை கடித்த நாய்க்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்ட விசித்திரமான தீர்ப்பொன்றை பாகிஸ்தானிய நீதிமன்றமொன்று வழங்கியுள்ளது....