• கமல் பாணியில் ஸ்வேதா

    2017-08-25 12:11:23

    இப்போதுள்ள முன்னணி நடிகைகளுக்கு கதை சொல்லும் போது உங்களுக்கு ஒரு குழந்தை இருக்கிறது என்று சொல்லிப் பாருங்கள்.