• சேகுவேராவால் பதவியை இழந்த இராணுவ வீரர்

  2018-06-21 11:17:39

  அமெரிக்காவின் இராணுவ பயிற்சி நிலையமொன்றில் புரட்சியாளர் சேகுவேராவின் உருவப்படம் பொறிக்கப்பட்ட டீசேர்ட் அணிந்திருந்த இர...

 • புரட்சியின் வடிவமே 'சே'

  2018-06-14 11:12:49

  புராட்சிக்கு ஒரு வடிவம் இருந்தால் அந்த வடிவம் தான் சேகுவேரா. 'சே' என அனைவராலும் அழைக்கப்படும் சேகுவேரா 1928 ஆம் ஆண்டு ஜூ...

 • தமிழ் நாட்டு சேகுவேரா

  2017-10-20 13:22:32

  ‘ சேகுவேரா செஞ்சி அருகே ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து மைக் செட்காரனாக இருந்து புரட்சி செய்தால் எப்படி இருக்கும்? இது தான் ‘வெங...