• சட்டக் கல்லூரியில் பதற்றம்!!!

    2018-09-01 17:45:41

    கொழும்பு சட்டக்கல்லூரியின் மாணவ சங்க தலைமைத்துவத்துக்கான தேர்தல் இரு மாணவர் சங்கங்களுக்கிடையில் இடம்பெற்ற தேர்தலில் ஏற்ப...