• ஐரிஸ் ஸ்கேனர் அற்ற செம்சங் s10 

    2018-07-02 12:15:40

    செம்சங் நிறுவனத்தின் கெலக்ஸி எஸ்10 ஸ்மார்ட்போனில் ஐரிஸ் ஸ்கேனர் நீக்கப்படுவதாகவும், இந்த அம்சத்துக்கு மாற்றாக அதிநவீன தொ...