• காற்றுடனான மழையால் வெஞ்சர் தோட்டத்தில் 10 வீடுகள் சேதம்

  2019-04-12 07:45:24

  நோர்வூட் பொலிஸ் பிரிவில் அமைந்துள்ள வெஞ்சர் தோட்டத்தில் ஏற்பட்ட கடும் காற்றுடன் கூடிய கடும் மழைக் காரணமாக 10 வீடுகளின் க...

 • 15 ஆம் திகதி வரை உச்சம் கொடுக்கவுள்ள சூரியன் 

  2019-04-11 08:31:27

  மத்திய, சப்ரகமுவ, தென், ஊவா, வடமேல், மற்றும் மேல் மாகாணங்களிலும் மட்டக்களப்பு, அம்பாறை மற்றும் மன்னார் மாவட்டங்களிலும் ப...

 • நாட்டின் பல பாகங்களில் இடியுடன் கூடிய மழை

  2019-04-10 08:31:50

  மேல், வடமேல், சப்ரகமுவ, மத்திய, ஊவா, தென் மற்றும் கிழக்கு மாகாணங்களிலும் அனுராதபுரம் மற்றும் வவுனியா மாவட்டங்களிலும் பல...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-04-09 08:33:30

  ஊவா, சப்ரகமுவ மற்றும் மத்திய மாகாணங்களில் இன்று பிற்பகலில் இடியுடன் கூடிய மழை பெய்யக் கூடிய சாத்தியம் உயர்வாகக் காணப்படு...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-04-08 08:41:02

  சப்ரகமுவ, மத்திய, தென், மேல் மற்றும் ஊவா மாகாணங்களிலும் அனுராதபுரம் மற்றும் வவுனியா மாவட்டங்களிலும்பல இடங்களில் பி.ப. 2....

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-04-04 08:36:59

  ஊவா, மத்திய, சப்ரகமுவ மற்றும் மேல் மாகாணங்களில் சில இடங்களிலும் காலி, மாத்தறை, மன்னார் மற்றும் வவுனியா மாவட்டங்களில் சில...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-04-03 08:42:27

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் பிரதானமாக சீரான வானிலை தொடர்ந்தும் நிலவும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வுகூறியுள...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-04-02 08:52:36

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் பிரதானமாக சீரான வானிலை தொடர்ந்தும் நிலவும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வுகூறியுள...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-04-01 08:15:16

  நாட்டின் பெரும்பாலான பிரதேசங்களில் பிரதானமாக சீரான வானிலை தொடர்ந்தும் நிலவும் என வளிமண்டலவியல் திணைக்களம் எதிர்வுகூறியுள...

 • இன்றைய வானிலை!

  2019-03-31 08:31:17

  சப்ரகமுவ, மத்திய மற்றும் ஊவா மாகாணங்களிலும் காலி மற்றும் மாத்தறை மாவட்டங்களில் பல இடங்களில் பி.ப. 2.00 மணிக்குப் பின்னர்...