• ‘காட்டேரி’

    2018-08-18 11:06:02

    யாமிருக்க பயமே, கவலை வேண்டாம் ஆகிய படங்களை இயக்கிய இயக்குநர் டீகே இயக்கத்தில் உருவாகியிருக்கும் ‘காட்டேரி’ படத்தின் ஃபர்...

  • கவலை வேண்டாம்

    2016-01-19 10:36:06

    வெற்றி பெறுபவர்கள் மீண்டும் இணைந்தால் வெற்றியும் தொடர்ந்து வரும் என்பதை நிரூபிக்க வருகிறது 'கவலை வேண்டாம்'.