• “கடாரம் கொண்டான்”

    2018-11-08 15:13:27

    நடிகர் சீயான் விக்ரம் நடிப்பில் தயாராகி வரும் புதிய படத்திற்கு ‘கடாரம் கொண்டான் ’ என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. இதன் ஃபர...