• உலக லெவனில் திஸர பெரேரா

    2017-08-26 12:54:49

    இலங்கை அணி மீது பாகிஸ்­தானில் 2009ஆம் ஆண்டில் வைத்து பயங்­க­ர­வாத தாக்­குதல் நடத்­தப்­பட்டது. இந்தத் தாக்­கு­த­லுக்குப்...