• “அது பொய்!” - அமைச்சர் ஃபௌஸி

    2018-02-14 16:54:39

    நீதிமன்ற வளாகத்தினுள் தனது பேத்தி மீது அவரது முன்னாள் கணவர் தாக்குதல் நடத்தியதாக வெளிவந்த செய்தி உண்மைக்குப் புறம்பானது...