• கண்ணில் ஏற்படும் பக்கவாதம்

    2018-11-19 13:25:20

    எம்மில் சிலருக்கு கண்ணில் திடிரென்று பார்வை குறையும் அல்லது பார்வையில் சில தடுமாற்றங்கள் ஏற்படும். அதாவது நீங்கள் வழக்கம...