• இன்னும் விழவில்லையே ‪#‎WT1190F

    2015-11-19 11:02:18

    இலங்கையின் தென் கடற் பிராந்தியத்திலிருந்து 62 கடல் மைல் தொலைவில் விழவுள்ள #‎WT1190F என்ற மர்மப்பொருள் தொடர்பில் அவதானிப்...