• இராணுவ அதிகாரி தற்கொலை!!!

    2018-06-29 12:28:55

    அராலி இராணுவ முகாம், இராணுவ அதிகாரி ஒருவர் தனது உத்தியோக பூர்வ துப்பாக்கியில் தன்னைத் தானே சுட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டுள்...