• அயதுல்லா - பிரதமர் சந்திப்பு

    2016-07-12 18:09:09

    ஈரான் நாட்டின் மதத்தலைவர் அயதுல்லா ஹுசைன் கொமேனி, பிரதமர் ரணில் விக்கிரமசிங்கவை இன்று அலரிமாளிகையில் சந்தித்து கலந்துரைய...