• ஊடகங்களுக்கு ஓர் அறிக்கை

    2015-12-07 16:22:28

    நான் கட்டிய வரிப்பணம் என்னவாயிற்று என்று நான் கேள்வி எழுப்பியது போல் சில ஊடகங்களில் சில நாட்களுக்கு முன்னர் வந்த செய்தி,...