• உலகின் வயதான பண்டா மரணம்

    2017-09-14 12:49:10

    உலகிலேயே அதிக வருடங்கள் உயிர் வாழ்ந்த பண்டா கரடியான ‘பாஸி’ உயிரிழந்ததாக அதன் பராமரிப்பாளர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

logo