68 ஆவது சுதந்திர தின விழா

Published on 2016-02-04 15:39:01

இலங்கையின் 68 ஆவது சுதந்திர தின விழா இன்று காலை காலிமுகத்திடலில் நடைபெற்றது.