யாழ். - நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் ஆறாம் நாள் திருவிழா (21.08.2018)

Published on 2018-08-22 14:49:24

யாழ்ப்பாணம் - நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் 6 ஆம் திருவிழா நேற்று (21.08.2018) மாலை பக்திபூர்வமாக இடம்பெற்றது.

படங்கள்: ஐ.சிவசாந்தன்