யாழ். - நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் நான்காம் நாள் திருவிழா (19.08.2018)

Published on 2018-08-21 11:02:00

யாழ்ப்பாணம் - நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் 4 ஆம் நாள் திருவிழா ஞாயிற்றுக்கிழமை (19.08.2018) மாலை பக்திபூர்வமாக இடம்பெற்றது.

படங்கள்: ஐ.சிவசாந்தன்