யாழ். - நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் முதலாம் திருவிழா (16.08.2018)

Published on 2018-08-17 12:52:29

யாழ். - நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் முதலாம் திருவிழா நேற்று (16.08.2018) மாலை பக்த்திபூர்வமாக இடம்பெற்றது.

படங்கள்: ஐ.சிவசாந்தன்