உலகின் முன்னணி தப்லா இசைக்குழுவின் இசை நிகழ்வு

Published on 2017-08-16 15:38:58

இந்தியாவின் சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு
உலகின் முன்னணி தப்லா இசைக்குழுவின் இசை நிகழ்வு
(படங்கள் : எஸ்.எம். சுரேந்திரன் )