கண்களை நம்பாதீர்!!!

Published on 2017-03-10 12:28:53

இங்கு நீங்கள் காணும் அனைத்தும் - அனைத்துமே - ஓவியங்கள்தாமே அன்றி புகைப்படங்கள் அல்ல!

மொடர்ன் ஆர்ட், கன்டெம்பரரி ஆர்ட் மற்றும் பல வகை ஓவிய வகைகளுள், ‘ரியாலிட்டி ஆர்ட்’ எனப்படும் தத்ரூப ஓவிய வகையும் ஒன்று. பார்த்த மாத்திரத்தில் ஒரு புகைப்படம் போலத் தோன்றும் இவ்வகை ஓவியங்கள், காண்போரைக் குழப்பிவிடும், தாம் பார்ப்பது புகைப்படமோ என்று!

அவ்வாறு, உலகெங்கும் உள்ள தத்ரூப ஓவியர்களின் ஒரு சில படைப்புகளே இங்கு உங்கள் ரசனைக்காகத் தரப்பட்டுள்ளன.