கருணா அம்மான் கைது

Published on 2016-11-29 16:43:25

கருணா அம்மான் என அழைக்கப்படும் முன்னாள் பிரதி அமைச்சர் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரனுக்கு டிசம்பர் மாதம் 7 ஆம் திகதிவரை விளக்கமறியல். ( படம் ; ஜே.சுஜீவகுமார்)