• வி்ற்பனைக்கு -05-06-2016

  பிலியந்தலையில் இயங்கும் தொழிற்சா லையில் (Tor Steel Short Bar) முறுக்கு கம்பி 10 அடி முதல் 18 அடி வரை விற்பனைக்கு உண்டு. 5 டொன்னுக்கு மேல் எடுக்க வேண்டும். 1 டொன் 60,000/=. தொடர்புக்கு: 071 7777077. 

  ***************************************************

  அரிதாக பாவித்த Toshiba Split type A/C 18000 BTU Centrifugal Compressor உடற்பயிற்சி உபகரணம் Ab Pro Rice Cooker National 1 Litre பார்த்து பேசி விலை தீர்மானிக்கலாம். நடராசா 071 899 5468.

  ***************************************************

  Yamaha Keyboard PSR 19 Stanley Drill Machine Stdh 7213 Almost New Allarr for Sale Contact No. 011 2523179 077 6616945.

  ***************************************************

  பெறுமதிமிக்க Kord இரு மெஷின்கள் விற்பனைக்கு. 0772999112,0768026601

  ***************************************************

  Photocopy Machine Toshiba e – 2007 with warranty, Laminating Machine, Wifi router, Telephone, Billing Machine உடனடி விற்பனைக்கு. தொடர்பு. 075 4940084.

  ***************************************************

  வெளிநாட்டில் சிறிது காலம் பாவித்து தருவிக்கப்பட்ட, (Baby Strollers) Travelling Bag, கொழும்பில் மொத்தமாக அவசரமாக விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்புகளுக்கு.  071 0525308, 071 0525109.

  ***************************************************

  42 – ISUZU – 350 ELF Full Body Lorry (லொறி) விற்பனைக்குண்டு. தொடர்புக்கு: 077 3865240.

  ***************************************************

  ரம்புட்டான் மொத்த விற்பனைக்கு உண்டு. அழையுங்கள். 071 2793449. 

  ***************************************************

  600 சதுர அடி கொண்ட மேல் மாடி வீட்டுக்கு சட்லிங் அடிக்கக்கூடிய பலகைகள் விற்பனைக்கு உண்டு. 180 முட்டுகளும் உண்டு. ஒரு முறை பாவிக்கப்பட்டது. 076 7444253.

  ***************************************************

  இரு இரும்பு  அலுமாரிகள், சோபா, மவ்கனி கெபினட், சாப்பாட்டு மேசை 2 கதிரைகள், சமையல் மேசை, இரு குளிர்சாதனப்பெட்டிகள், சலவை இயந்திரம்  மற்றும் பல தளபாடங்கள் விற்பனைக்கு. 0717039068.

  ***************************************************

  2016-06-06 15:40:29

  வி்ற்பனைக்கு -05-06-2016