• வீடு காணி தேவை - 05-06-2016

  கல்கிசை, தெஹிவளை, கிருலப்பனை, கொட்டாஞ்சேனை, வத்தளை, மாபோல. 4 P முதல் 10 P ரை. 25/L– 75/ L வரை. (உரிமையாளர் மட்டும் தொடர்பு கொள்ளவும்) வீடு உடன் தேவை. 077 1309809. 

  *****************************************************

  கொழும்பு 13 இல் வாகனத்தரிப்பிட வசதி மற்றும் அனைத்து வசதிகளுடன்  கூடிய வீடு வாங்குவதற்கு தேவைப்படுகிறது. தொடர்பு கொள்ளவும். 0773251343/ 0777585574.

  *****************************************************

  2016-06-06 15:30:35

  வீடு காணி தேவை - 05-06-2016