• வைத்தியம் - 29-05-2016

  நவீன சிகிச்சை முறையில் சத்திர சிகி ச்சையற்ற எவ்வித பக்கவிளை வுகளும் இன்றி இடுப்பு, தோள், கை, கால் வலி, முள்ளந்தண்டுவலி, மன அழுத்தம், உடற் பருமன் குறைக்க, ஆண், பெண் பாலியல் பிரச்சினைக்கு ஆலோசனையுடன் சிகிச்சை வழங்க ப்படும். 187/1, Galle Road, Dehiwela. 077 2160023, 011 2737046.

  **********************************************

  இயற்கை முறையில் தோல் மற்றும் முடி பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு,  தலை முடி உதிர்வு, பொடுகு,  இளநரை,  பரு த்தொல்லை, பரு அடையாளம்,  கரு ம்புள்ளி, Sunburn, கருமைத்தோற்றம், முகத்தில் தேவையற்ற உரோமம், முகச் சுருக்கம், whitening  போன்றவற்றிற்கு இலவச  ஆலோசனையுடனான  தீர்வுக்கு  No.187/1, Galle Road,  Dehiwela. 0772160023, 0112737046.

  **********************************************

  ஆண்மைக் குறைவு, உறுப்பு வளர்ச்சி யின்மை, மார்பக வளர்ச்சியின்மை, நீரிழிவு நோய், குழந்தை பாக்கியம், மருந்தில்லா வைத்தியம். கொழும்பு, கண்டி, நீர்கொழும்பு, மட்டக்களப்பில் சந்திக்கலாம். 075 0252141. Ever sixteen 100% பக்கவிளைவு இல்லை. வைத்தியரிடம் சென்று சுகம் கிடைக்காத எந்த நோயாளரும் வரலாம்.

  **********************************************

  2016-05-30 16:10:43

  வைத்தியம் - 29-05-2016