• சேவை - 29-05-2016

  SIYOMAK Services கொழும்பில் பல கிளையின் ஊடாக நீண்டகாலமாக சேவையை செய்து கொண்டிருக்கும் எங்களது நிறுவனத்தில் உங்களது வீடுகளுக்கு எல்லா        வ-கையான வேலையாட்களையும் இலகுவில் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். House maids, Drivers, Baby Sitters, Gardeners, House Boys, Cooks, நோயாளர் பராமரி ப்பாளர்கள், காலை வந்து மாலை செல்ல க்கூடிய பணியாளர்கள், Couples இவ் அனைவரையும் 10 மாதகால உத்தர வாதத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். மற்றும் House Moving எங்களது வாகன வசதியுடன் உங்கள் வீட்டுத் தளபாட ங்களையும் பொறுப்பாக அகற்றித்த ரப்படும். Contact: 47th Lane, Wellawatte. 011 4343100, 072 1173415, 0777 970185.

  *********************************************

  வியா­பார நட­வ­டிக்­கை­களை நிர்­வ­கிக்­கக்­கூ­டிய Software உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னை­யா­கின்­றன. அத்­துடன் உங்கள் தேவைக்­கேற்­பவும் Software Program மற்றும் Website செய்து தரப்­படும் Business Software Developers, 78 2/1, புதுச்­செட்­டித்­தெரு, கொட்­டாஞ்­சேனை. www.helpingsoftware.com 075 5123111.

  *********************************************

  தற்போது எங்களது நிறுவனத்தில் உங்களது வீடுகளுக்கு எல்லாவகையான வேலையாட்களையும் இலகுவில் பெற்றுக் கொள்ள முடியும். Housemaids, Drivers, Baby sitters, பூந்தோட்ட பராமரிப்பாளர்கள், House boys, Cook காலை வந்து மாலை செல்லக்கூடிய வேலையாட்கள் மற்றும் House Moving எங்களது வாகன வசதியுடன் தளபாடங்களை இடமாற்றம் செய்து தரப்படும். Wellawatte. Contact Mr. Romlas 0777 177865, 072 8687525. 

  *********************************************

  கடந்த 10 வருடகாலமாக நாடு பூராகவு முள்ள எமது கிளைகளினூடாக உங்களு க்குத் தேவையான அனைத்து விதமான வேலையாட்களை உடன் பெறலாம். வீட்டுப் பணிப்பெண்கள் (House Maids), Drivers Male/ Female Cooks, Gardeners, Attendants, Baby Sitters, Couples, House Boys, Room Boys, Daily Comers இவ்வனைவருக்கும் வய தெல்லை 20 – 60. அத்துடன் 2 வருட உத்தரவாதத்துடன் 3 Replacement முறையில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். Branches, Colombo: 011 5299302, Kandy: 081 5634880, Negombo: 031 5676004, Mr. Dinesh: 075 9744583.  

  *********************************************

  இப்பொழுது தெஹிவளைப் பிரதேச த்தில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ள எமது Luxury Service ஊடாக உங்களுக்கு தேவையான வேலையாட்களை பெற லாம். தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள (Tamil, Muslim, Sinhala House Maids – வீட்டுப் பணிப்பெண்கள்) Drivers Male/ Female Cooks, Couples, Attendants, Baby Sitters, Gardeners, Room Boys/ House Boys/ Daily Comers இவ்வனைவருக்கும் 2 வருட கால உத்தரவாதத்துடன் 3 Replace ment பெற்றுக்கொள்ள முடியும். No. 20/1, Galle Road, Dehiwela, 011 5288919, 077 2142917.

  *********************************************

  Kandy யின் ஆரம்பத்தில் எமது Local Manpower Services ஊடாக உங்களுக்கு தேவையான அனைத்துவிதமான வேலையாட்களை மிகவும் குறைந்த விலை யில் ஒரு வருட கால உத்தரவா தத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டுப் பணிப்பெண்கள் (House Maids, Drivers, Gardeners, Baby Sitters, Couples, Male/ Female Cooks, Attendants, Daily Comers, Labourers). Kundasala Road, Kandy. 081 5636012, 077 2141010.

  *********************************************

  Now in Negombo பிரதேசத்தில் சகல விதமான வேலையாட்களை ஒரே கூரை யின் கீழ் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். வீட்டுப்பணிப்பெண்கள் (House Maids/ Drivers/ Male, Female Cooks/ Couples/ Gardeners /House Boys/ Room Boys/ Baby Sitters/ Attendants/ Daily Comers). இவ்வனைவருக்கும் 2 வருடகால உத்தர வாதத்துடன் மிக இலகுவில் பெற்று க்கொள்ள முடியும். Janatha Manpower Services, Cannel Road, Negombo. 031 5677914, 075 9600233.

  *********************************************

  Dishtv, Sundirect, Videocon, Airtel போன்ற Satellite antenna களுக்கு நீங்கள் வீட்டில் இருந்தவாறே உடனடி recharge மலிவான விலையில் செய்து கொள்ளலாம். உடனடி திருத்தவேலைகள் மற்றும் புதிய இணைப்புக்களிற்கு அழையுங்கள். ABBI Tech Systems, 077 9000857, 011 2591133, 077 1977131.

  *********************************************

  புதிதாக வீடு கட்டுவதற்கும் சகலவித மான கட்டட திருத்த வேலைகளும் செய்து தரப்படும். புதிதாக காணி வாங்கி வீடு நிர்மாணிப்பதற்கான அனுமதி ஒழுங்குகள் இலவசம். 0777 618201. buildyourhome.lk 

  *********************************************

  Satellite, Dish TV, Videocon, Sundirect, புதிய இணைப்புக்கள் மற்றும் திருத்த வேலைகள், எல்லா விதமான Satellite Antenna recharge வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 0777 623691.

  *********************************************

  Royal Supat Construction நாங்கள் முன்னோடிகள் எல்லா வகையான கட்டிட நிர்மாணம், கட்டிடம் பெருப்பித்தல், மாற்றங்கள் செய்தல், நீர் குழாய் பொருத்தல், தச்சுவேலை, செதுக்குதல், தரை ஓடு பதித்தல், இலத்திரனியல், சீமெந்து வேலைகள் மற்றும் நிறம் பூச்சி வேலைகள் உங்கள் தேவைக்கு ஏற்ப செய்து தரப்படும். தொடர்புக்கு: 071 2483099/ 071 9154684/ 070 2020205. 36/14,1/1, Edmonton Road, Colombo 06.

  *********************************************

  2016-05-30 15:59:59

  சேவை - 29-05-2016