• மணமக்கள் தேவை - 29-05 -2016

    கொழும்பைச் சேர்ந்த மண­மகன் 1985ஆம் ஆண்டு பிறந்த தற்­ச­மயம் Saudiஇல் தொழில்­பு­ரி­கிறார். அத்தம் நட்­சத்­திரம் கன்னி ராசி மண­ம­க­னுக்கு மண­மகள் தேவை. 1988ம் ஆண்டு பிறந்த திரு­வோணம் நட்­சத்­திரம் மக­ர­ராசி மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 077 6401677, 011 2723775.

    **********************************************

    2016-05-30 13:59:51

    மணமக்கள் தேவை - 29-05 -2016