• வைத்தியம் -22-05-2016

  இயற்கை முறையில் தோல் மற்றும் முடி பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு, தலை முடி உதிர்வு, பொடுகு, இளநரை, பருத்தொ ல்லை, பரு அடையாளம், கரும்புள்ளி, Sunburn, கருமைத்தோற்றம், முகத்தில் தேவையற்ற உரோமம், முகச் சுருக்கம், Whitening போன்றவற்றிற்கு இலவச ஆலோசனையுடனான தீர்வுக்கு No.187/1 Galle Road, Dehiwela. 0772160023, 0112737046.

  ******************************************************

  நீரிழிவிலிருந்து முற்றிலும் விடுபட்டு சாதாரண வாழ்க்-கையை வாழலாம். ஒருங்-கி-ணைந்த மருத்-து-வ-முறை மூலம் பூர-ண-வி-டு-தலை. ஆத்-த-றைரிஸ்,  ஆஸ்-துமா, சய-ரிக்கா, மூட்டு வலி-களும் சத்திர சிகிச்சை-யின்-றியே குண-மாக்-கப்-படும். ஆண்மைக் குறை-பாட்டை வெற்றி கரமாக அகற்ற-முடியும். மாத-விடாய், வயிற்-று-வலிக்கும் சிறந்த தீர்வு, ஒற்றைத்-தலை வலிக்கும் ஏனைய தலை-வலிகளுக்கும் முதல் சிகிச்சையிலே  தீர்வு, முகத்தின் அழகைக் கெடுக்கும் முகப்-ப-ருக்-களை இரண்டே நாட்-களில் இல்-லாமல் போகச் செய்ய-முடியும். மீண்டும் வராமல் தடுக்-கவும் முகப்-பருவால் ஏற்பட்ட கரும் புள்ளிகளை வெள்ளையாக்-கவும் முடியும். Dr.K.Bernart. 385/1, Galle Road, Wellawatte. 076 6998906

  ******************************************************

  நவீன சிகிச்சை முறையில் சத்திர சிகிச்சையற்ற எவ்வித பக்கவி ளை வுகளும் இன்றி இடுப்பு, தோள், கை, கால் வலி, முள்ளந்தண்டுவலி, மன அழுத்தம், உடற் பருமன் குறைக்க, ஆண், பெண் பாலியல் பிரச்சினைக்கு ஆலோ சனையுடன் சிகிச்சை வழங்க ப்படும். 187/1, Galle Road, Dehiwela. 077 2160023, 011 2737046.

  ******************************************************

  2016-05-23 16:22:18

  வைத்தியம் -22-05-2016