• கடை விற்பனைக்கு - 15-05-2016

  கொழும்பு சாந்த அந்தோனி மாவத்தை பள்ளிக்கு முன்னால் அனைத்து வசதிகளையும் கொண்ட கடை அறை ஒன்று விற்பனைக்கு . 076 6450203 / 0713270936

  ******************************************

  அட்டன் கொழும்பு பிரதான வீதிக்கு அருகில் அட்டனில் தற்போது வியாபாரம் நடந்து கொண்டிருக்கும் மாடி வீட்டுடன் கூடிய நிலையம் விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்புக்கு: 070 2898989. 

  ******************************************

  2016-05-16 16:44:58

  கடை விற்பனைக்கு - 15-05-2016