• பயிற்சி வகுப்பு - 24-01-2016

  தெஹிவளையில் பெண்களுக்கான தையல் பயிற்சி, O/L எடுத்த மாணவி களுக்கும் சாரி பிளவுஸ்/ சல்வார் 1 Day Class, ஸ்மோகிங் குஷன், இரானியன் கட்வேர்க், மெசின் எம்ரோய்டரி, Brazilian & Ribbon எம்ரோய்டரி, Saree work, Cake Icing, Bathik 077 1874870. 

  *********************************************

  மோதரையில் Hand Embroidery Class– Colombo 15, Rich Work, Felt EM, Brazilian EM, Ruskin Lace, Elizabeth EM, Stump work, Crewel EM, Iranian cut work, Punch, Japanese EM, Drown Thread, Tanrifluc, Needlepoint, Gingham Lace, Ribbon, Mount mellick, Paper Quiling, Cumanti work, Mirror work, Button EM. 076 6305161, 075 5051009.

  *********************************************

  Indian Cutting முறையிலான Saree Blouse, Shalwar, Bridal dressing, Beauty Culture, Saree work, Birthday cake, Wedding Structure, Embroidery வகுப்புகள் உங்கள் வீட்டிற்கே வந்து இலகுவான முறையில் கற்பிக்கப்படும். சான்றிதழ் வழங்கப்படும். 075 0711417. 

  *********************************************

  தையல், சாரி பிளவுஸ், சல்வார், சாரி வேக், ரிபன் வேக், கேட்டன், டிசைனிங் உங்கள் வீட்டிற்கு வந்து கற்பித்து கொடுக்கப்படும். தொடர்புகளுக்கு: 077 9301815, 072 6373931. 

  *********************************************

  புதிய பயிற்சி வகுப்புக்கள் ஆரம்பம். Diploma in Beauty Culture & Advance Diploma, Self Grooming Level 1, Level 2 மற்றும் Tailoring, Cake Icing உள்ளடங்கிய வகுப்புக்கள் ஆரம்பம். Kotahena & Wellawatte இல் அனுமதிகள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். No. 13, Jampettah Street, Colombo 13. No. 11, Collingwood Place, Colombo 6. Tel. 0777 408443, 011 5752618, 077 2099546. 

  *********************************************

  கொட்டாஞ்சேனையில் Cookery Class ஆரம்பம் Cakes, Buns, Pastry, Pizza, Sweets & Buriyani 6000/= (20 Items) Tel : 077 8358920.

  *********************************************

  Golden Rose Beauty Clinic இனால் வழங்கப்படும் Special Offer. Cake Basic Course, Beauty Basic Course, Saree work Basic Course இவை அனைத்தும் 1 மாதத்தில் கற்றுக் கொள்ள 9000/= மட்டுமே. 3 சான்றிதழ் வழங்கப்படும். செய்முறைக்கான பொருட்கள் இலவசம். Beauty Full Course 40000/=, Cake Full Course 24000/=, தையல் 15000/= முதலில் பதிவு செய்யும் 10 மாணவர்களுக்கு 5000/= கட்டணக் கழிவு வழங்கப்படும். 186, Jempettah Street Colombo.13. மேலதிக கட்டணம் அறவிடப்பட மாட்டாது. 077 1332921.

  *********************************************

  இராஜேஸ்வரி இராமநாதனின் புதிய தையல் பயிற்சி வகுப்பு  தொழில் புரிவோர் நன்மை கருதி ஞாயிற்றுக்கிழமை நாட்களில் ஆரம்பமாகவுள்ளது. ஆரம்பம் 07.02.2016 மற்றையவர்களுக்கு வார நாட்களிலும் வகுப்பு நடைபெறுகிறது. பெண்களுக்கான அனைத்துவிதமான ஆடைகளும் இலகு முறையில் வெட்டித் தைப்பதற்கான பயிற்சியளிக்கப்படும். பாடநெறி முடிவில் சான்றிதழ் வழங்க ப்படும். ஒவ்வொரு மாணவரிடமும் தனிப்பட்ட முறையில் கவனம் செலுத்த ப்படும். சுய தொழிலுக்கான ஒரு அரிய வாய்ப்பு. Brilliant Institute No. 136, Sangamitha Mawatha, Kotahena, Colombo 13. Tel. 077 4131165.

  *********************************************

  சாறி பிளவுஸ், சல்வார் முதலியன கற்றுக் கொடுக்கப்படும். வீட்டிற்கு வந்தும் கற்றுக் கொடுக்கப்படும். தொடர்புக்கு: 071 7698517. 

  *********************************************

  2016-02-01 12:47:38

  பயிற்சி வகுப்பு - 24-01-2016