• வீடு காணி தேவை - 15-05-2016

    Dehiwela பகுதியில் காலி வீதிக்கு சமீபமாகவும் 20 அடி அகலமான பாதை முகப்பாகவும் உடைய 18 Perches தொடக்கம் 25 Perches வரையான தொடர்மாடி வீடுகள் கட்டுவதற்கு பொருத்தமான இடம் அவசரமாக தேவை. 0777 743438. 

    *****************************************************

    2016-05-16 16:28:56

    வீடு காணி தேவை - 15-05-2016