• டிரைவிங் - 24-01-2016

  வெள்ளவத்தையில் யாழ். மிகத்திற மையான பயிற்றுனரால் அதிகாலை 5.00 மணி முதல் பயிற்சியளித்து இருபா லாருக்கும் லைசென்ஸ் எடுத்துத் தரப்படும். Green Learners, (Government Approved), 25, Ramakrishna Road, Wellawatte, 0777 355605, 011 7215050.

  *********************************************

  வெள்ளவத்தையில் City Driving School. Automatic மற்றும் Manual Car இல் பயிற்சி வழங்கப்படும். Lady Instructor for Ladies. Pick & Drop வசதியும் உண்டு. 0777 344844, 011 2505672. 

  *********************************************

  Driving for Ladies only (Auto) 077 4694169, 5769557. 

  *********************************************

  அங்கீகரிக்கப்பட்ட போதனாசிரியர்கள் உங்கள் வீட்டுக்கு சேவை நிலைய த்திற்கு வருகைத் தந்து பயிற்சிய ளித்து பெண்களுக்கு பெண் பயிற்றுவி ப்பாளர்கள்  அனுமதிப்பத்திரம் உள்ளவ ர்களுக்கு விசேட பயிற்சி. அதிவேக வசதிகள் குறைந்த கட்டணம். இலகு தவணைக் கொடுப்பனவு. 071 0969658, 076 8331346. 

  *********************************************

  A One Driving School ஆண், பெண் இரு­பா­லா­ருக்கும் அனு­ப­வ­முள்ள பயிற்­சி­யா­ளரால் சிறந்த முறையில், மும்­மொ­ழி­க­ளிலும் தங்­களின் வச­திக்­கேற்ற நேரங்­க­ளிலும் சாரதிப் பயிற்சி வழங்கி, சாரதி அனு­ம­திப்­பத்­திரம் பெற்­றுத்­த­ரப்­படும். அத்­துடன் International Licence பெற்­றுக்­கொள்­ளக்­கூ­டிய வச­தி­யு­முண்டு. தொடர்­பு­க­ளுக்கு: A One Driving School (Government Approved) No. 43, George R De Silva Mawatha, Kotahena, Colombo 13. Tel. No: 011 2337712. Hotline: 077 0488498.

  *********************************************

  2016-02-01 12:47:08

  டிரைவிங் - 24-01-2016