• கணனிக்கல்வி - 01-05-2016

  சகல கொம்பியூட்டர் பாடநெறிகளும் அடிப்படையிலிருந்து கற்றுக் கொள்ளலாம். Office Package, Creative Designing, Fast Typing பாடநெறி முடிவில் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். தொழில்புரிபவர்கள், பெண்களுக்கு விஷேட தனிப்பட்ட வகுப்புகளுண்டு. முன்பதிவுகளுக்கு 25% கழிவுண்டு. MSC College, 203, Layards Broadway, Grandpass. Colombo – 14. Tel. 0777 766514.

  **********************************

  சகல கம்பியூட்டர் பாடங்களும் Spoken English உம் அடிப்படையிலிருந்து கற்க முடியும் சர்வதேச அங்கீகாரம் பெற்ற சான்றிதழ், கம்பியூட்டர் துறையில் வேலை வாய்ப்பிற்கும் சுயதொழில் செய்வதற்கும் ஏற்பாடு செய்து தரப்ப டும். ஒவ்வொரு வாரமும் புதிய வகுப்புகள் ஆரம்ப மாகின்றன. ISS, 78, புதுச்செட்டித்தெரு, கொட்டாஞ்சேனை. 075 5123111. www.iss.lk

  **********************************

  2016-05-02 15:12:25

  கணனிக்கல்வி - 01-05-2016