• மணமக்கள் தேவை -01-05-2016

  Proposals are for a Boy and Girl Living in Sydney Citizen of Australia Girl Chartered Accountant 29 Yrs. 5’ 3” Boy Degree, Double Masters MBA Both Hold Extremely Good Jobs Living with Parents in Sydney Jaffna Tamil Vellalars Pathma 0061 2974404642. Mail: christy2416@hotmail.com  

  *************************************************

  கொழும்பை பிறப்பிடமாக கொண்ட இந்துமதம். வயது 41. தனியார் நிறுவனமொன்றில் வேலை செய்கின்றார். பொது நிறம் மும்மொழிகளும் நன்கு தெரிந்தவர். சாதாரணமாக படித்த நல்ல மணமகனை தாயார் எதிர்பார்க்கின்றார். 1985 ஆம் ஆண்டு பிறந்த மகனுக்கும் மணப்பெண்ணை எதிர்பார்க்கின்றோம். உயரம் 5' 9'' தனியார் நிறுவனமொன்றில் வேலை பார்க்கிறார். 011 2956703.

  *************************************************

  2016-05-02 14:17:04

  மணமக்கள் தேவை -01-05-2016