• பயிற்சி வகுப்பு -24-04-2016

  Montessori Teaching Method & Child Psychology, Spoken English, Computer Basic & Advanced Courses. புதிய பிரிவுகள் ஆரம்பம். 8பேர் கொண்ட குழு வகுப்புக்களாகும். முன்பதிவுகளுக்கு 25% கழிவுண்டு. MSC College,   203, Layards Broadway, Grandpass. Colombo – 14. Tel. 0777 766514.

  **********************************

  All Kinds of Jewellery Making, Bengal Making, Paper Tole Quelling, Brazilian, Punch Embroidery என்பன வீட்டிற்கு வந்து கற்றுத் தரப்படும். சான்றிதழ் வழங்கப்படும். 071 5540156. 

  **********************************

  குறுகிய காலத்தில் தையற்கலை கற்றுக் கொள்ளவும். சாரிபிளவுஸ், சல்வார் ஏனைய Orders கள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். MARUTHI Tailoring. 7/3, Davidson Road, Bambalapitiya, Colombo 4. 076 7481367

  **********************************

  கொட்டாஞ்சேனையில் வியாழக்கிழமை களில் தையல் வகுப்புக்கள் புதன் உதய தரிசனத்தில் (நேத்ரா TVயில்) நீங்கள் காணும் ஷாமலா ஜெயரட்ணத்தின் தையல் பயிற்சி வகுப்புகள். புதிய பிரிவு ஆரம்பம் 12.05.2016 (8.30 – 9.30) Brazilian Embroidery  (பிரேசிலியன்), Dip. in Saree Blouse Tailoring, Indian (10 or 17 Cutting) (9.30 – 11.30) Dip in Shalwar (11.30 – 1.30) Full Dress Making Tailoring முறை (20–35ஆடைகள்)  (1.30–3.30) (4 மாதம் – 7 மாதம்) ஆரம்பம் முதல் கற்பிக்கப்படும். Block முறை இல்லை. நேரடியாக துணியில் வெட்டும் இலகுவான முறை. சான்றிதழ் வழங்கப்படும். Acrylic, Nail, Gel Nail, Nail Art வகுப்புகளும் ஆரம்பம். KPS Academy, இல. 12, சென் லூசியாஸ் வீதி, கொட்டாஞ்சேனை. Tel. 011 2936196, 077 9026339

  **********************************

  வத்தளையில் புதன் உதய தரிசனத்தில் நீங்கள் காணும் ஷாமலா ஜெயரட்ணத்தின் வகுப்புக்கள். புதிய பிரிவு ஆரம்பம் Block முறை இல்லை. நேரடியாகத் துணியில் வெட்டும் இலகுவான Tailoring முறை. சான்றிதழ் வழங்கப்படும். Birthday Cakes 10.05.2016 செவ்வாய் (9.00 – 11.00) Wedding Structures and Sugar Flowers 10.05..2016 (11.30 – 1.00) Dip. in Saree blouse, Tailoring Method 14.05.2016 சனி Indian (10 or 17 Cutting) 2.30 – 4.30 Brazilion Embroidery 14/05/2016 சனி (12.00–1.00) Dip. in Shalwar Tailoring Method (13.05.2016) வெள்ளி (9.00 –11.00) Full Dress Making Tailoring Method (7 Months) (9.30–11.30) சனி 14.05.2016 Acrylic Nail, Gel Nail, Nail Art வகுப்புகளும் ஆரம்பம். இல. 21B, குடா ஏதன்ட வீதி. (பழைய நீதி மன்றத்துக்கு அருகில்) வத்தளை Tel. 011 2936196, 077 9026339.

  **********************************

  Wellawatte யில் திங்கட்கிழமைகளில் வகுப்புக்கள் புதன் உதய தரிசனத்தில் (நேத்ரா TV யில்) நீங்கள் காணும் ஷாமலா ஜெயரட்ணத்தின் தையல் பயிற்சி வகுப்புக்கள் புதிய பிரிவு ஆரம்பம். 9.5.2016 Dip. in Saree Blouse, Tailoring Indian (10 or 17 Cutting) (9.00 – 11.00), Dip. in Shalwar (11.00 – 1.00) Block முறை இல்லை. Dip.in full Dress Making (1.00 – 3.00) ஆரம்பம் முதல் கற்பிக்கப்படும். நேரடியாக துணியில் வெட்டும் இலகுவான முறை. சான்றிதழ் வழங்கப்படும். Acrylic Nail, Gel Nail, Nail Art வகுப்புகளும் ஆரம்பம். APSS International No. 35, Nelson Place, Wellawatte. Tel. 011 2936196, 077 9026339.

  **********************************

  வெள்ளவத்தையில் (Wellawatte) ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் தையல் வகுப்புக்கள். புதன் உதய தரிசனத்தில் (ரூபவாஹினி, நேத்ரா TV இல்) நீங்கள் காணும் ஷாமலா ஜெயரட்ணத்தின் வகுப்புகள். புதிய பிரிவு ஆரம்பம். 15.5.2016 Dip in Shalwar (11.30 – 1.30) Dip. in Saree Blouse Tailoring Method (2.00– 4.00) Indian (10 or 17 Cutting), Block முறை இல்லை. நேரடியாகத் துணியில் வெட்டும் இலகுவான முறை. சான்றிதழ் வழங்கப்படும். Acrylic Nail, Gel Nail, Nail Art வகுப்புக்களும் ஆரம்பம். Ideal Academy (வெள்ளவத்தை கொமர்ஷல் வங்கிக்கு எதிரில்) Tel.011 2936196, 077 9026339.

  **********************************

  புதிய பயிற்சி வகுப்புகள் ஆரம்பம். Diploma in Beauty Culture & Advanced Diploma, Self grooming Level 1, Level 2 மற்றும் Cake Icing உள்ளடங்கிய வகுப்புகள் ஆரம்பம். Kotahena & Wellawatte இல் அனுமதிகள் ஏற்றுக் கொள்ளப்படும். No. 13, Jampettah Street, Colombo 13. No. 11, Collingwood Place, Colombo 6. Tel. 0777 408443, 0115 752618, 077 2099546. 

  **********************************

  2016-04-25 13:00:13

  பயிற்சி வகுப்பு -24-04-2016