• பழுதுபார்த்தல் -24-04-2016

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Four Burner, Micro Oven, Grinder, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray Painting என்பன வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  ************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  ************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்துதரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No. 77G, Manning Place, Wellawatte. 0777742329, 0711199229. 0112360559.

  ************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் or காரியா-லயங்களுக்கும் நேரில் வந்து 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். “Hardware & Software” (Photoshop, Coral–draw, Flash etc...) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty). ரூபன்: 072 9958888.

  ************************************

  Computer and Laptop Repair உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware & Software Formatting, O/S installation, Virus Guard, Skype, Photoshop, Office, Game install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. உங்கள் கணனி திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். No visiting charge, Kumar 0772906492 

  ************************************

  TV, LED, LCD, Micro Oven Washing  Machine, DVD, Hifi Set உட்பட சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் நேரடியாக எப்பாகத்துக்கும் வந்து திருத்தி கொடுக்கப்படும். எம்மிடம் சகல Original Parts உண்டு. (077 8196095 Ravi Dehiwela)

  ************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­த­னப்­பெட்­டிகள் (Fridges), சகல வித­மான தொலைக்­காட்சிப் பெட்­டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க­ளுக்கே வந்து துரி­த­மாக திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (St. Jude Electronics) ஜுட்­ பர்­னாந்து (டிலான் செல்­வ­ராஜா) 104/37, சங்­க­மித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13. Tel: 2388247, 072 2199334.

  ************************************

  Professional Computer Repairs & Services Networking, Internet Setup, Training also available, ‘ITS’ 16, E.S. Fernando Mawatha, Colombo – 06. Tel: 011 2362787, 071 7763564, 077 2804411.

  ************************************

  2016-04-25 12:57:18

  பழுதுபார்த்தல் -24-04-2016