• வாகன விற்பனைக்கு - 24-04-2016

  47 Leyland Comet Super Full body லொறி விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்பு. 077 8344193.

  ****************************************************

  வவுனியாவில் வொக்கஸ் வெகன் (ஜேர்மன் Van) Delivery செய்வதற்கான வசதியுடன் (HT– xxxx) இலக்க Orange கலர் Van விற்பனைக்கு உண்டு. 85,0000/=. தொடர்புக்கு: 024 2222699. (தினசரி கிழமை நாட்களில் 2.30 பின் தொடர்பு கொள்ளவும்)

  ****************************************************

  Good Running Condition Japan Manu......... Montoraw Sports 2008 Flat Model KF........... Jeep for Sale. P/S Contact: 076 9086737. 121500 km, Black Colour, Manual, Supper Intiritar

  ****************************************************

  தெஹிவளையில் Nissan Juke உடனடி விற்பனைக்கு உண்டு. 1600 CC, CAB xxxx, 2014  ஆம் ஆண்டு புதிய வாகனமாக பதிவு செய்யப்பட்டது. 1 ஆம் பாவனையாளர், 25000 km தூரம் ஓடியுள்ளது. 077 6369416. 

  ****************************************************

  Toyota Dolphin (1991). 58– xxxx D/ AC, Four Door Good Condition. Contact: 0777 961944. 

  ****************************************************

  Toyota Hiace Dolphin Van Alloy wheels, Dual A/C Original Passenger, Super Custom, LH 112 Van Finance வசதியுடன் விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்புக்கு: 071 4802964. 

  ****************************************************

  Bajaj முச்சக்கரவண்டி சிவப்பு நிறமு டைய சிறந்த  நிலையில் சிறப்பாக பராமரி க்கப்பட்ட WP YS xxxx விற்பனைக்கு  உண்டு. தொடர்புகளுக்கு 0767200395

  ****************************************************

  தனி ஒருவரினால் வீட்டுப் பாவனைக்கு உபயோகிக்கப்பட்ட 1500 km மாத்திரமே ஓடியுள்ள WP– ABB– xxxx நீல நிற பஜாஜ் Three Wheeler விற்பனைக்கு. விபரங்களுக்கு: 077 2308952. 

  ****************************************************

  TVS Scooty Pep Red 14700 km Year 2008 New Tyre Rear Excellent Condition Company Services Regularly. Wellawatte. Price Rs. 83,00-0/=. 077 1189210. 

  ****************************************************

  2016-04-25 12:51:17

  வாகன விற்பனைக்கு - 24-04-2016