• கடை விற்பனைக்கு - 24-04-2016

    Colombo 11, புறக்கோட்டையில் 12 அடி x 10 அடி, 13 அடி x 11 அடி இரண்டு கடைகள் விற்பனைக்கு உண்டு. விலை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 072 7472274. 

    ************************************

    2016-04-25 12:49:58

    கடை விற்பனைக்கு - 24-04-2016