• பயிற்சி வகுப்பு -17-04-2016

  வெள்ளவத்தையில் (Wellawatte) ஞாயிற்றுக் கிழமைகளில் தையல் வகுப்புக்கள். புதன் உதய தரிசனத்தில் (ரூபவாஹினி நேத்ரா TV இல்) நீங்கள் காணும் ஷாமலா ஜெயரட் ணத்தின் வகுப்புகள். புதிய பிரிவு ஆரம்பம். 15.05.2016 Dip. in Shalwar (11.30– 1.30), Dip. in Saree Blouse Tailoring Method (2.--– 4.00), Indian 10 or 17 Cutting Block முறை இல்லை நேரடியாகத் துணியில் வெட்டும் இலகுவான முறை. சான்றிதழ் வழங்கப்படும். Acrylic Nail, Gel Nail, Nail Art வகுப்புக்களும் ஆரம்பம். Ideal Academy (வெள்ளவத்தை கொமர்ஷல் வங்கிக்கு எதிரில்) Tel. 011 2936196, 077 9026339.

  ********************************************

  Wellawatteயில் திங்கட்கிழமைகளில் வகுப்புக்கள் புதன் உதய தரிசனத்தில் (நேத்ரா TV யில்) நீங்கள் காணும் ஷாமலா ஜெயரட்ணத்தின் தையல் பயிற்சி வகுப்பு க்கள் புதிய பிரிவு ஆரம்பம். 09.05.2016 Dip. in Saree Blouse, Tailoring Indian (10  or 17 Cutting) (9.00 – 11.00), Dip. in Shalwar (11.00 – 1.00) Block முறை இல்லை. Dip.in full Dress Making (1.00 – 3.00) ஆரம்பம் முதல் கற்பிக்கப்படும். நேரடியாக துணியில் வெட்டும் இலகுவான முறை. சான்றிதழ் வழங்கப்படும். Acrylic Nail, Gel Nail, Nail Art வகுப்புகளும் ஆரம்பம். APSS International No. 35, Nelson Place, Wellawatte. Tel. 011 2936196, 077 9026339.

  ********************************************

  வத்தளையில் புதன் உதய தரிசனத்தில் நீங்கள் காணும் ஷாமலா ஜெயரட்ணத்தின் வகுப்புக்கள். புதிய பிரிவு ஆரம்பம் Block முறை இல்லை. நேரடியாகத் துணியில் வெட்டும் இலகுவான Tailoring முறை. சான்றிதழ் வழங்கப்படும். Birthday Cakes 10.05.2016. செவ்வாய் (9.00 – 11.00) Wedding Structures and Sugar Flowers (10.05.2016) (11.30 – 1.00). Dip. in Saree blouse Tailoring Method 14.05.2016. சனி Indian (10 or 17 Cutting) 2.30 – 4.30 Dip. in Shalwar Tailoring Method (13.05.2016). வெள்ளி (9.00 –11.00) Full Dress making Tailoring Method (7 Months) (9.30– 11.30). சனி 14.05.2016 Acrylic Nail, Gel Nail, Nail Art வகுப்புகளும் ஆரம்பம். இல. 21B, குடா ஏதன்ட வீதி. (பழைய நீதிமன்றத்துக்கு அருகில்) வத்தளை Tel. 011 2936196, 077 9026339.

  ********************************************

  கொட்டாஞ்சேனையில் வியாழக்கிழமைகளில் தையல் வகுப்புக்கள் புதன் உதய தரிசனத்தில் (நேத்ரா TVயில்) நீங்கள் காணும் ஷாமலா ஜெயரட்ணத்தின் தையல் பயிற்சி வகுப்புகள். புதிய பிரிவு ஆரம்பம் 12.05.2016 (8.30 – 9.30) Brazilian Embroidery (பிரேஸிலியன்), Dip. in Saree Blouse Tailoring, Indian (10 or 17 Cutting) (9.30 – 11.30) Dip in Shalwar (11.30 – 1.30) Full Dress making Tailoring முறை (20– 35 ஆடைகள்) (1.30– 3.30) (4 மாதம்–  7 மாதம்) ஆரம்பம் முதல் கற்பிக்கப்படும். Block முறை இல்லை. நேரடியாக துணியில் வெட்டும் இலகுவான முறை. சான்றிதழ் வழங்கப்படும். Acrylic Nail, Gel Nai, Nail Art வகுப்புகளும் ஆரம்பம். KPS Academy, இல. 12, சென். லூசியாஸ் வீதி, கொட்டாஞ்சேனை. Tel. 011 2936196, 077 9026339

  ********************************************

  சாந்தியின் யோகா, ஜிம் வகுப்புகள். 6 மாதத்தில் 30 Kg உடல் எடைகுறைப்பு, மாத விடாய், குழந்தையின்மை குறைபாடுகள் தீர்க்கப்படும் ஜிந்துப்பிட்டி, மட்டக்குளி. Shanthi's Gym பெண்கள் மட்டும் அழைக்கவும்: 071 4851133.

  ********************************************

  2016-04-17 17:32:46

  பயிற்சி வகுப்பு -17-04-2016