• வி்ற்பனைக்கு -17-04-2016

  கொட்டாஞ்சேனையில் Fridge உட்பட பாவி த்த வீட்டுத் தளபாடங்கள் விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்புகளுக்கு: 0774192142/ 0716445178.

  **************************************************

  LG (Fridge) குளிர்சாதனம் உடன் விற்பனைக்கு. Double Doors, 5 ft, Defrost good working Condition. 15,000/=. Wellawatte. 077 8941402. 

  **************************************************

  பாவித்த நல்ல நிலையில் உள்ள தளபாடங்கள் குறைந்த விலையில் உடனடி விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்புகளுக்கு: 0112 341143, 0773 915434. 

  **************************************************

  2016-04-17 17:27:41

  வி்ற்பனைக்கு -17-04-2016