• வைத்தியம் - 10-04-2016

  உடல் கொழுக்க, மெலிய மார்பு பெரிதாக்க, சிறிதாக்க, ஆண் உடம்பு பெரிதாக்க, முடி அடர்த்தியாக, உறவில் திருப்தி இன்மை, கால தாமதம் போதாமை, முகம் வெள்ளை யாக்க, குழந்தை இன்மை, மாத விடாய் கோளாறு, வயிறு குறைய, பரு நீங்க, Dr. N.L. Ratnajothy 15, 1 ஆம் மாடி, ஜெம்பட்டா வீதி, கொழும்பு 13. 077 4421157, 077 4283757, 071 9713464, 072 3895957. (Viber Whatsapp, IMO) 

  ***************************************************

  இயற்கை முறையில் தோல் மற்றும் முடி உதிர்தல் பிரச்சினைக்கு தீர்வு. பொடுகு, பருக்கள், பரு அடையாளம், கரும்புள்ளி, Sunburn, கருமைத் தோற்றம், முகச்சுருக்கம் மற்றும் Skin Whitening போன்றவற்றிற்கு Herbal Treatment மூலம் சிகிச்சை செய்ய ப்படும். இலவச ஆலோசனை. No. 75, Galpotta Street, Kotahena, Colombo 13. 077 2225277. 

  ***************************************************

  மருத்­து­வங்­க­ளி­லேயே தலைச் சிறந்த மருத்­து­வ­மான அக்­கு­பஞ்சர் மூலம் நோய்­களில் இருந்து அதி­ச­யிக்­கத்­தக்க முறையில் பூரண குண­ம­டை­யுங்கள். 20 நிமிட த்தில் தலை­வ­லி­யி­லி­ருந்து விடு­தலை, ஒற்­றைத்­த­லை­வ­லிக்கு முதல் சிகிச்­சை­யி­லேயே தீர்வு, முழங்கால் வலி, கணுக்கால் வலி போன்ற வற்­றிற்கு 3 சிகிச்­சையில் தீர்வு. ஆத்­தி­ரைரிஸ், சய­ரிக்கா, முது­கு­வலி, இடுப்­பு­வலி, ஆஸ்­துமா போன்­ற­வற்­றி­லி­ருந்து 12 சிகிச்­சை­யுடன் பூரண குணம் அடை­யலாம். மாத­விடாய் பிரச்­சினை, இரத்த மூலம் வயிற்­றோட்டம், மலச்­சிக்கல் போன்­றவை முதல் சிகிச்­சை­யி­லேயே குண­ம­டையும். Dr. K. Thinesh, Venus Acupuncture Clinic 385/1, Galle Road, Wellawatte. 076 9000064. 

  ***************************************************

  “நீங்கள் நின்று பேசினால்  மனைவி இருந்து பரிமாறுவாள்” ஆண்மை க்குறைவு, பாலியல் பிரச்சினை, உறுப்பு களின் வளர்ச்சி (ஆண், பெண்) குழந்தை பாக்கியம் ஆலோச னைகள். Ever Sixteen – வெள்ள வத்தை. 075 0252141.

  ***************************************************

  Asthma, High B.P, Low B.P, Diabetics, Kidney Failure, High Cholesterol, Low Thyroxin, Arthritis, நெஞ்சு சளி, Infertility, Small Eggs, Low Sperm Counts, Pimples, Hair Falling, Migrain, தாழ்வு மனப்பான்மை, மனச்சிக்கல், மனத்தளர்ச்சி, உற்சாகம் இன்மை, வயதான காலச்சோர்வு அனை த்தையும் பக்கவிளைவுகள் ஏதுமின்றி முற்றாகக் குணம் ஆக்கி சிறப்புற வாழலாம். Dr. R.Sivagurunathan. 077 7301669. No. 54, 33 ஆவது ஒழுங்கை, வெள்ளவத்தை.

  ***************************************************

  2016-04-11 15:30:30

  வைத்தியம் - 10-04-2016