• பழுதுபார்த்தல் - 10-04-2016

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்திக்கொடுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  ************************************************

  சக­ல­வி­த­மான குளிர்­சா­தனப் பெட்­டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்­பன உங்கள் வீடு­க­ளுக்கு வந்து செய்­து­த­ரப்­படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No 77G, Manning Place Wellawatta. 0777742329, 0711199229. 0112360559.

  ************************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை இலத்திர னியல், மின்னியல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766 660587, 0788881691. (Wella watte)

  ************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், Washing Machine, Air Conditioner, Four Burner ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (No Visiting Charges) One year Guarantee. Vashhi Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  ************************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் or காரியால யங்களுக்கும் நேரில் வந்து 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். “Hardware & Software” (Photoshop, Coral – draw, Flash etc.....) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for Sale (1 year warranty). ரூபன்: 072 9958888. 

  ************************************************

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Four Burner, Micro Oven, Grinder, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray Painting என்பன வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953.

  ************************************************

  Sun TV, KTV, Kalainger TV, Vijay TV, Raj TV, Zeetamil, Sun Music, Discovery, National Geographic, HBO Star Channels, Ten Sports, ESPN இன்னும் பல Dish Antenna Channels திருத்த வேலைகள். 077 7992187.

  ************************************************

  Computer and Laptop Repair உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware & Software Formatting, O/S installation, Virus Guard, Skype, Photoshop, Office, Game install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. உங்கள் கணனி திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். No visiting charge, Kumar 0772906492 .

  ************************************************

  உங்களது எல்லாவகையான தையல் இயந்திரங்களும் உங்கள் வீடுகள் அல்லது நிறுவனங்களுக்கு வந்து உத்தரவாதத்தோடு திருத்தித் தரப்படும். (Screen Printing) செய்து தரப்படும். AR ஆனந்த் 072 9508248. 

  ************************************************

  குளிர்சாதனப் பெட்டி, A/C, மின் உபகரணங்கள் உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து பழுது பார்த்து தரப்படும். S.நிக்சன், வத்தளை. 077 8505329 (வீடு வாடகைக்கு உண்டு.  வத்தளை 10,000/=, 077 0852614.

  ************************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள்  (Fridges) சகலவிதமான தொலைக்காட்சிப்  பெட்டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine)  ஆகிய  திருத்த  வேலைகள் உங்கள் வீடுக ளுக்கே வந்து துரிதமாக திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (St.Jude Electronics)  ஜுட் பர்னாந்து (டிலான்  செல்வ ராஜா) 104/37, சங்கமித்த  மாவத்தை கொழும்பு – 13,  Tel:---– 2388247, 072 2199334
  *************************************************

  2016-04-11 15:16:00

  பழுதுபார்த்தல் - 10-04-2016