• கடை விற்பனைக்கு - 10-04-2016

  கொழும்பு – 12 மிஹிந்து மாவ த்தையில் 500 சதுர அடி இரண்டு மாடி. வியாபார கட்டடம் 17 இலட்சத்திற்கு விற்பனைக்கு நீர், மின்சாரத்துடன் வசிக்கவும் உகந்தது. 071 9136121, 077 3564364.

  *************************************************** 

  வெள்ளவத்தை மனிங் பிளேசில் 3 மாடி கொண்ட கடை விற்பனைக்கு உண்டு. 077 3833967.

  *************************************************** 

  Colombo – 11 புறக்கோட்டையில் 12 அடி X 10 அடி + 13 அடி X 11 அடி இரண்டு கடைகள் விற்பனைக்கு உண்டு. விலை பேசித் தீர்மானிக்கலாம். 072 7472274.

  *************************************************** 

  Colombo 13 இல் நல்ல நிலையில் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் Net Cafe தளபாடத்துடன் விற்பனைக்கு உண்டு. தொடர்புக்கு: 0777 862321.
  *************************************************** 

  2016-04-11 15:07:54

  கடை விற்பனைக்கு - 10-04-2016