• பழுதுபார்த்தல் - 03-04-2016

  TV, DVD, LCD, Washing Machine, Fridge, Four Burner, Micro Oven, Grinder, Rice Cooker, Gas Cooker, Fan, Spray Painting என்பன வந்து செய்து தரப்படும். 077 0175953. 

  *****************************************

  PC Friend Computer & Laptops are Repairing Service. உங்கள் வீடுகளுக்கும் or காரியா-லயங்களுக்கும் நேரில் வந்து 1000/= இற்கு செய்து தரப்படும். “Hardware & Software” (Photoshop, Coral–draw, Flash etc...) Formatting (Genuine, XP, W7, W8, W10 Virus Guard) Installation, Computer & Laptops for sale (1 year warranty). ரூபன்: 072 9958888.

  *******************************************

  சகலவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள் (Fridges), A/C, Washing Machine, Auto A/C, Four Burner, Spray Painting என்பன உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து செய்துதரப்படும். (No visiting charges) Cool Air- Services. No 77G, Manning Place Wellawatte. 0777742329, 0711199229. 0112360559.

  *******************************************

  TV, LCD, LED TV, Smart Phone, DVD, Hifi Set, Lap Top, Washing Machine, Micro Oven, Rice Cooker மற்றும் சமையலறை இலத்திரனியல், மின்னி யல் உபகரணங்கள் வீட்டுக்கு வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். பத்மன் 0766660587, 0788881691. (Wellawatte)

  *******************************************

  A/C Services Repair, Maintenance/ Installations வீடு­க­ளுக்கும் காரி­யா­ல­யங்­க­ளுக்கும் வந்து விரை­வா­கவும் துல்­லி­ய­மா­கவும் திருத்­திக்­கொ­டுக்­கப்­படும். எங்­க­ளிடம் குறு-­கிய நாட்கள் பாவித்த A/C, Brand New A/C களும் உத்­த­ர­வா­தத்­துடன் விற்­ப­னைக்கு உண்டு. No.77G, Manning Place, Wellawatte. 0773355088, 0717236741, 0112360559.

  *******************************************

  எல்லாவிதமான குளிர்சாதனப் பெட்டிகள், Washing Machine, Air Conditioner, Four Burner ஆகியவற்றை உங்களுடைய வீட்டில் வைத்தே திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (No Visiting Charges) One year Guarantee. Vashhi Cool Engineers. 071 7727246, 077 0707276.

  *******************************************

  Computer and Laptop Repair உங்கள் வீடுகளுக்கு வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். Hardware & Software Formatting, O/S installation, Virus Guard, Skype, Photoshop, Office, Game install செய்யப்படும். 1000/= மட்டுமே. உங்கள் கணனி திருத்திக்கொடுத்தால் மட்டுமே பணம் அறவிடப்படும். No visiting charge, Kumar 0772906492 

  *******************************************

  TV, LED, LCD, Smart TV, Micro Oven, Washing Machine, Hifi Set, DVD ஆகிய சகல வீட்டு மின் உபகரணங்களும் எல்லா இடங்களுக்கும் நேரடியாக வந்து திருத்திக் கொடுக்கப்படும். (Samsung, LG, Sony, Panasonic, LED, LCD, Original Parts எம்மிடமுண்டு) 077 8196095. Ravi, Dehiwela.

  *******************************************

  TV, LCD, LED 3D, Hifi Set, DVD, Washing Machine, Micro Oven, Laptop போன்ற மின் உபகரணங்கள் நேரடியாக வந்து பழுதுபார்த்துக் கொடுக்கப்படும். LCD, LED Parts எம்மிடம் உண்டு. (குறைந்த கட்டணம் துரித சேவை) அருள் (Wallawatte). Tel: 077 6625944.

  *******************************************

  A/C, Fridge, Washing Machine, Oven, Microwave, Repair & Service. வீடுகளுக்கு வந்து செய்து தரப்படும். 1 year Warranty ரமேஷ் தெஹிவளை. 077 0300866, 075 5275029. 

  *******************************************

  எல்­லா­வி­த­மான குளிர்­சா­த­னப்­பெட்­டிகள் (Fridges), சகல வித­மான தொலைக்­காட்சிப் பெட்­டிகள் (TV), (A/C), (Washing Machine) ஆகிய திருத்த வேலைகள் உங்கள் வீடு­க­ளுக்கே வந்து துரி­த­மாக திருத்திக் கொடுக்­கப்­படும். (St. Jude Electronics) ஜுட்­பர்­னாந்து (டிலான் செல்­வ­ராஜா) 104/37, சங்­க­மித்த மாவத்தை, கொழும்பு – 13. Tel: 2388247, 072 2199334.

  *******************************************

  2016-04-04 15:38:47

  பழுதுபார்த்தல் - 03-04-2016