• மணமக்கள் தேவை - 03-04 -2016

    அனைத்து இனத்­த­வர்­களில் டாக்டர் இஞ்­சி­னியர், அக்­க­வுண்டன் அனைத்து துறை­சார்ந்த பட்­ட­தா­ரிகள், அரச/ தனியார் துறை வர்த்­தகர், சுய­தொழில் வெளி­நா­டு­களில் குடி­யு­ரி­மை­யு­டை­ய­வர்கள் சைவ போசணம், மறு­மணம் முதற்­கொண்டு மண­மகன், மண­மகள் ஜாத­கங்கள் பதிவு செய்­யப்­பட்­டுள்­ளன. தகுந்த வரன்கள் தேடு­ப­வர்கள், ஜாத­கங்கள், புகைப்­படம், குடும்ப விப­ரங்­க­ளுடன் உடன் அணு­கவும். Shivaalaya International Marriage Bureau 36, Somaranththoddam Uduvil East, Chunnakam, Jaffna. Tel. 077 9694009, 021 5681126. shivaalaya@yahoo.com  

    ***********************************

    2016-04-04 14:36:56

    மணமக்கள் தேவை - 03-04 -2016