• மணமகன் தேவை 03-04-2016

  யாழ் வெள்­ளாள 26 வயது 5’ 3” பட்­ட­தா­ரியும் அவுஸ்­தி­ரே­லி­யாவில் நிரந்­தர வேலை­யு­மு­டைய அழ­கிய தமது மக­ளுக்கு பெற்றோர் தகுந்த வரனை அவுஸ்தி ரேலி­யாவில் எதிர்­பார்க்­கின்­றனர். சமயம் முக்­கி­ய­மில்லை. Email: garajah@msn.com

  *****************************************

  கொழும்பை வசிப்­பி­ட­மாகக் கொண்ட கள்ளர் இனம் பட்­ட­தாரி அர­சாங்க திணைக்­க­ள­மொன்றில் தொழில்­பு­ரியும் 1983 இல் பிறந்த 4 இல் செவ்வாய் (குற்­ற­மற்ற) மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. G – 122 C/o கேசரி மணப்­பந்தல், த.பெ.இல. 160, கொழும்பு. 

   *****************************************

  Christian RC, 1988, Co–Ordinator, Divorced, மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. No.18, Mallika Lane, Wellawatte. 011 4380900, 0777 111786. support@realmatrimony.com

  *****************************************

  முஸ்லிம், 1986, Doctor, Sri Lanka, மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. No. 54, Shoe Road, Kotahena. 011 4343796 support@realmatrimony.com

  *****************************************

  முஸ்லிம், 1987, Teacher, Sri Lanka, மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. No. 54, Shoe Road, Kotahena. 011 4343796 support@realmatrimony.com

  *****************************************

  இந்து நாயுடு, 1992, புரட்­டாதி, BA Student, Sri Lanka மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 18, Mallika Lane, Wellawatte. 011 4380899, 0777 111786. support@realmatrimony.com

  *****************************************

  யாழ் இந்து வேளாளர், 1991, திரு­வா­திரை, Human Resource Manager  மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 18, Mallika Lane, Wellawatte. 011 4380900, 0777 111786. support@realmatrimony.com

  *****************************************

  யாழ் இந்து வேளாளர், 1987, அனுஷம், Dental Surgent, மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 18, Mallika Lane, Wellawatte. 011 4380900, 0777 111786. support@realmatrimony.com

  *****************************************

  யாழ் இந்து வோளாளர், 1988, மகம், Engineer, Australia Citizen,  மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. No. 54, Shoe Road, Kotahena. 011 4343796 support@realmatrimony.com

  *****************************************

  இந்து நாயுடு, 1990, மிரு­க­சீ­ரிடம்,          Incharge, Sri Lanka, மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. No. 18, Mallika Lane, Wellawatte. 011 4380900, 0777 111786. support@realmatrimony.com

  *****************************************

  முஸ்லிம், 1987, Lawyer & Legal Professional மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. No. 342B1, Akbar Town, Hunipitiya, Wattala. 011 4323843, 011 4346123  support@realmatrimony.com

  *****************************************

  இந்து கோவியர், 1988, Accountant, Australia Citizen, மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. No. 18, Mallika Lane, Wellawatte. 011 2596688, 0777 111786. support@realmatrimony.com

  *****************************************

  கொழும்­பி­லுள்ள முஸ்லிம் குடும்­பத்தைச் சேர்ந்த 40 வய­து­டைய மண­ம­க­ளுக்கு சொந்தத் தொழில் செய்யும் 45 – 47 வய­திற்குள் நல்ல குண­மு­டைய முஸ்லிம் மண­மகன் தேவை. தொடர்பு: 075 8629084. 

  *****************************************

  கௌர­வ­மான குடும்பப் பின்­னணி கொண்ட மார்க்­கப்­பற்­றுடன் நல்­லொ­ழுக்கம், அடக்­க­மான ஸீனத்­தான தோற்றம் கொண்ட ஆசி­ரி­யை­யாக பணி­யாற்றும் மண­ம­க­ளுக்கு 34 க்கும் 38 வய­துக்­கு­மி­டைப்­பட்ட மண­மகன் தேவை. தொலை­பேசி: 077 2135783. 

  *****************************************

  இந்து வேளாளர் 1981 சுவாதி கனடா Citizen, 1990 அனுஷம் கிர­க­பாவம் 75 BSc பட்­ட­தாரி, 1991, சுவாதி சொந்த இடம் மீசாலை யாழ்ப்­பாணம், 1989 சித்­திரை கிர­க­பாவம் 14 ½ சொந்த இடம் மானிப்பாய் தற்­போது மன்­னாரில் ஆகிய மண­ம­கள்மார் அனை­வ­ருக்கும் வெளி­நாட்டு மண­ம­கன்மார் தேவை. தொடர்பு. “சர்­வ­தேச புலவர் திரு­மண சேவை”. K. சற்­கு­ண­ராஜா, இல. 02, சுய­வீ­ட­மைப்புத் திட்டம். சாவற்­கட்டு மன்னார். Email: satkunam09@gmail.com 076 8688820.

  *****************************************

  சாவ­கச்­சேரி – கோப்பாய் இந்து உயர் வேளாளர் 1974 அனுஷம் இள­மைத்­தோற்­ற­மு­டைய திரு­ம­ண­மா­காத Graduate Daughter Performing Respective Government Job in Eastern Province வடக்கு கிழக்கு, மாகா­ணங்­களில் உத்­தி­யோ­கத்தை மேவு­கின்ற உள்ளூர் வரனை எதிர்­பார்க்­கின்றோம். தொடர்­பு­க­ளுக்கு 071 4103880. Email: rezmansutha@gmail.com

  *****************************************

  கர­வெட்டி இந்து வெள்­ளாளர், 1989, உத்­தி­ராடம், BSc, UK Citizen, பெண்­ணிற்கு மாப்­பிள்ளை தேவை. Profile: 22903, wwwthaalee.com போன். 2520619.

  ****************************************

  மாவத்­த­கம கள்ளர் இனம் 1964இல் பிறந்த விவா­க­மா­காத பெண்­ணுக்கு மண­மகன் தேவை. 077 4302121.

  *****************************************

  யாழ். இந்து கோவியர் 1988, அஸ்­வினி, Accountant, Australia Citizen மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 116B, டச்சு வீதி, சாவ­கச்­சேரி. 011 4346128, 077 4380900. chava@realmatrimony.com. 

  *****************************************

  யாழ். இந்து KVV 1968 பரணி 2 MBBS MD Doctor மண­ம­க­ளுக்கு Doctor, பட்­ட­தாரி, Accountant, Engineer மண­ம­கனை உள்­நாட்­டிலும் வெளி­நாட்­டிலும் தேடு­கின்­றனர். சாயி­நாதன் திரு­மண சேவை. வெள்­ள­வத்தை. 011 2364146, 0777 355428. E–mail: saainathan.lk@gmail.com 

  *****************************************

  யாழ். இந்து வேளாளர் 1980 விசாகம் 1 MBBS Doctor விவா­க­ரத்துப் பெற்ற மண­ம­க­ளுக்கு Doctor, Engineer, Accountant மண­ம­கனை உள்­நாடு, வெளி­நாட்டில் தேடு­கின்­றனர். சாயி­நாதன் திரு­மண சேவை. வெள்­ள­வத்தை. Tel. 011 2364146. H.P: 0777 355428. E–mail: saainathan.lk@gmail.com 

  *****************************************

  இந்து, இந்­திய  வம்­சா­வளி, தேவர்  இனத்தை சேர்ந்த, 37 வய­து­டைய  விவா­க­ரத்­தான மண­ம­க­ளுக்கு, அதே இனத்தை சேர்ந்த 42 வய­துக்குள் மண­மகன் தேவை. தொடர்பு 0777720916

  *****************************************

  யாழ். இந்து வேளாளர் 1986 மிரு­க­சீ­ரிடம் 2 BSc, I.T.Computer  படித்த   Software Engineer  மண­ம­க­ளுக்கு   Engineer, Accountant பட்­ட­தாரி மண­ம­கனை உள்­நாட்­டிலும் வெளி­நாட்­டிலும் தேடு­கின்­றனர். சாயி­நாதன் திரு­ம­ண­சேவை  வெள்­ள­வத்தை 0112364146, 0777 355428 Email. saainathan.lk@gmail.com

  *****************************************

  யாழ். இந்து வேளாளார் 1987, அனுசம், Dental Surgeon, Srilanka  மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 05,  வைமன்  வீதி, நல்லூர், 0214923736, 0714380900 customercare@realmartrimony.com

  *****************************************

  குரு­குலம் CIMA 26/IT 33/AL 28/BSc 27/28/ (UK Student) / 27 வயது மண­ம­கள்­மா­ருக்கு வரன்கள் தேவை. மஞ்சு திரு­ம­ண­சேவை 18/2/1/1  Fernando Road, வெள்­ள­வத்தை 2363870

  *****************************************

  மலை­யகம் இந்து ஆதித்­தி­ரா­விடர் கலப்­பினம் மாதம் 30,000/= வரு­மானம் பெறும் அர­சாங்கப் பாட­சாலை ஆசி­ரி­யைக்கு அர­சாங்க or நிரந்­தர தொழில் செய்யும் 45 – 55 வய­திற்குள் மண­மகன் தேவை. நகையும் சொந்­த­வீடும் உண்டு. சகல விப­ரங்­க­ளுடன் தொடர்பு கொள்­ளவும். G – 124, C/o  கேசரி மணப்­பந்தல், த.பெ.இல. 160, கொழும்பு.

  *****************************************

  மட்­டக்­க­ளப்பு மாவட்­டத்தைச் சேர்ந்த 40 வய­து­டைய கிறிஸ்­தவ மதத்தைச் சேர்ந்த சொந்­த­மாக Optical நடாத்தும் மண­ம­க­ளுக்கு கௌர­வ­மான உத்­தி­யோகம் பார்க்கும் மண­மகன் தேவை. தொடர்பு பிற்­பகல் 3 மணி முதல் மலை 7 மணி வரை. தொடர்பு: 077 6632540.

  *****************************************

  யாழ். இந்து வேளாளர் 1984, புனர்­பூசம், Teacher, UK Visa, மண­ம­க­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. 05, வைமன் வீதி, நல்லூர். 021 4923738, 071 4380900. customercare@realmatrimony.com

  *****************************************

  யாழிந்து வேளாளர் 1990, BA, கார்த்­திகை, கி.பா. 30 செவ்வாய் இல்லை. UK PR மண­ம­க­ளுக்கு உள்­நா­டு­க­ளிலோ அல்­லது வெளி­நா­டு­க­ளிலோ டாக்டர், இஞ்­சி­னியர் தேவை. கொழும்பு RC வேளாளர் 1992, Accounting, UK PR மண­ம­க­ளுக்கு உள்­நா­டு­க­ளிலோ அல்­லது வெளி­நா­டு­க­ளிலோ டாக்டர், இஞ்­சி­னியர் தேவை. யாழ். RC வேளாளர் 1986 பிரான்ஸ் PR மண­ம­க­ளுக்கு பிரான்சில் உயர் உத்­தி­யோக மண­மகன் தேவை. கிழக்கு இந்து வேளாளர் 1989 சித்­திரை 2, 7 இல் செவ்வாய் UK PR மண­ம­க­ளுக்கு UK யில் டாக்டர் இஞ்­சி­னியர் தேவை. சர்­வ­தேச புலவர் திரு­மண சேவை. திரு­கோ­ண­மலை. 026 2225641, 076 6368056. (Viber)

  *****************************************

  ஹட்டன் தேயிலை தோட்­டத்தைப் பிறப்­பி­ட­மாகக் கொண்ட இந்து தமிழ் பெண்­ணுக்கு மண­மகன் தேவை. வயது 26, உயரம் 5 அடி ஆகும். தகவல் அம்மா. G – 125, C/o கேசரி மணப்­பந்தல், த.பெ.இல. 160, கொழும்பு. 

  *****************************************

  மலை­யகம் முக்­குலம் 32 Divorced மலை­ய­கத்தில் Business குடும்பம் UK PR மக­ளுக்கு மண­மகன் தேவை. விப­ரங்­க­ளுக்கு Reg இடை­வெளி Zy என Type செய்து 77001/=க்கு SMS அனுப்­பவும்.

  *****************************************

  சுது­மலை இந்து வெள்­ளாளர் 1975 சதையம் MBBS Doctor UK Citizen உம் Germany Citizen உம் உள்ள அழ­கான பெண்­ணிற்கு மாப்­பிள்ளை தேவை.Profile 23509,www.thaalee.com, Tel: 2523127.

  *****************************************

  சண்­டி­லிப்பாய் இந்து வெள்­ளாளர் 1978 உத்­தி­ரட்­டாதி MBBS,, MRCP,Phd Neurologist  UK Citizen பெண்ணிற்கு மாப்பிள்ளை தேவை. Profile 23339,www.thaalee.com, Tel: 2523127.

  *****************************************

  யாழ். இந்து வேளாளர் புனர்பூசம் 3 சூரியன் செவ்வாய் கேது பாவம் 5 ¾ செவ்வாய் குற்றமற்ற உயரம் 5’ 3” BSc, MSc Environment ஆகப் பணிபுரியும் மணமகளுக்கு உள்நாடு வெளிநாட்டில் மணமகனை தேடுகின்றனர். சாயிநாதன் திருமண சேவை. வெள்ளவத்தை. 011 2364146, 0777 355428. E–mail: saainathan.lk@gmail.com 

  *****************************************

  2016-04-04 12:25:06

  மணமகன் தேவை 03-04-2016