• வீடு காணி தேவை - 27-03-2016

  காணி / களஞ்சியசாலை தேவை. வவுனியா பிரதான வீதிக்கு அருகில் காற்றோட்டம் உள்ள களஞ்சிய சாலையுடன் 3000 Sqft அளவில் காணி தேவை. அழைப்பு. 077 8600351, 077 6303877. Mr. Hariharan.

  *********************************************

  தென்னந்தோட்டம் தேவை. சிலாபம், யாழ்ப்பாணம் போன்ற மாவட்டங்களில் 40 ஏக்கரில் தேவை. மின்னஞ்சல்: agricocoestate@gmail.com SMS /Call: 077 8535767.

  *********************************************

  2016-03-28 12:45:34

  வீடு காணி தேவை - 27-03-2016